Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.5 Pagsisimula - Pag-install ng Git

Pag-install ng Git

Bago ka magsimulang gumamit ng Git, dapat mo itong i-install sa iyong kompyuter. Kahit pa na naka-install na ito, marahil ay magandang ideya pa rin na i-update ito sa pinakabagong bersyon. Maaari kang mag-install nito bilang isang package o sa pamamagitan ng ibang installer, o mag-download ng source code at i-compile mo ito nang ikaw lang.

Ang aklat na ito ay isinulat gamit ang Git na bersyon 2.0.0. Kahit na ang karamihan sa mga kautusan na gagamitin natin ay gagana pa rin sa napakalumang bersyon ng Git, ang iilan sa mga ito ay maaaring hindi o maaaring may medyong kaibahan kung gumamit ka ng lumang bersyon. Dahil ang Git ay sobrang mahusay sa pag-preserve ng backwards compatibility, kahit anung bersyon pagkatapos ng 2.0 ay gagana pa rin.

Pag-install sa Linux

Kung gusto mong i-install ang mga pangunahing kagamitan ng Git sa Linux sa pamamagitan ng isang binary na installer, maaari mo itong gawin sa pangunahing package-management na kagamitan na kalakip ng iyong distribusyon. Kung ikaw ay nasa Fedora bilang halimbawa (o kahit anong kaparehong RPM-based na distro gaya ng RHEL o CentOS), maaari mong gamitin ang dnf:

$ sudo dnf install git-all

Kung ikaw ay nasa Debian-based na distribusyon gaya ng Ubuntu, subukan ang apt-get:

$ sudo apt-get install git-all

Para sa karagdagang mga opsyon, mayroong mga hakbang sa pag-install sa iilang iba-ibang mga Unix Flavors sa Git na website, sa http://git-scm.com/download/linux.

Pag-instal sa Mac

Mayroong iba’t ibang pamamaraan ng pag-install ng Git sa Mac. Ang pinakamadali ay marahil ang pag-install ng Xcode Command Line Tools. Sa Mavericks (10.0) o mas mataas pa, maaari mo itong magawa sa simpleng pagpapatakbo ng git mula sa Terminal sa unang pagkakataon.

$ git --version

Kung hindi mo pa ito na-install, ito ay mag-prompt sa iyo na i-install ito.

Kung gusto mo ang isang mas bago na bersyon, maaari mo rin itong i-install sa pamamagitan ng isang binary na installer. Ang macOS Git na installer ay naka-maintain at mai-download mula sa Git na website, sa http://git-scm.com/download/mac.

Git macOS na installer.
Figure 7. Git macOS na Installer.

Maari mo rin itong i-install bilang bahagi ng GitHub para sa Mac na pag-install. Ang kanilang GUI Git na kagamitan ay mayroong ding opsyon na mag-install na command line na mga kagamitan. Maaari mong i-download ang kagamitan na ito mula sa Github para sa Mac na website, sa http://mac.github.com.

Pag-install sa Windows

Mayroon ding maraming pamamaraan ng pag-install ng Git sa Windows. Ang pinaka-opisyal na build ay mai-download mula sa Git na website. Pumunta lang sa http://git-scm.com/download/win at ito ay awtomatikong mag-download. Tandaan na ito ay isang proyekto na tinatawag na Git para sa Windows, kung saan hiwalay sa mismong Git; para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, pumunta sa https://git-for-windows.github.io/.

Para makakuha ng automated na pag-install maaari mong gamitin ang Git Chocolatey package. Tandaan na ang Chocolatey na package ay pinangasiwaan ng komunidad.

Isa pang madaling paraan para ma-install ang Git ay sa pamamagitan ng pag-install ng GitHub para sa Windows. Ang installer ay naglakip ng command line na bersyon ng Git, pati na rin ang GUI. Maaari din itong gumana kasabay ang Powershell, at nag set-up ng matatag na credential caching at magaling na CRLF na mga setting. Matutunan pa natin ang tungkol sa mga bagay na iyon mga ilang sandali, ngunit sapat na sabihin natin na iyon ang mga bagay na gugustuhin mo. Maaari mo itong i-download mula GitHub para sa Windows na website, sa http://windows.github.com.

Pag-install mula sa Source

May iilang mga tao ang gustong mag-install ng Git mula sa source, dahil makukuha mo ang pinakabagong bersyon. Ang mga binary na installer ay maaaring huli ng kaunti, ngunit ang Git ay nag-mature na sa nakaraang mga taon, ito ay wala nang masyadong kaibahan.

Kung gusto mo pa ring mag-install ng Git mula sa source, kakailanganin mo ang sumusunod na mga library kung saan ang Git ay nakadepende: autotools, curl, zlib, openssl, expat, at libiconv. Halimbawa, kung ikaw ay nasa isang sistema na mayroong dnf (gaya ng Fedora) o apt-get (gaya ng Debian-based na sistema), maaari mong gamitin ang isa sa mga command na ito para mag-install ng minimal na dependencies para sa pag-compile at pag-install ng Git na mga binaries.

$ sudo dnf install dh-autoreconf curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel perl-devel zlib-devel
$ sudo apt-get install dh-autoreconf libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev \
  gettext libz-dev libssl-dev

Para magawa mo ang pagdagdag ng dokumentasyon sa iba’t ibang format (doc, html, info), ang mga karagdagang dependencies na ito ay kinakailangan (Tandaan: ang mga gumagamit ng RHEL at RHEL-derivatives gaya ng CentOS at Scientific Linux ay kinakailangang i-enable ang EPEL na repository para ma-download ang docbook2X na package):

$ sudo dnf install asciidoc xmlto docbook2X getopt
$ sudo apt-get install asciidoc xmlto docbook2x getopt

Bukod dito, kung ikaw ay gumagamit ng Fedora/RHEL/RHEL-derivatives, kailangan mong gawin ito

$ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi

dahil sa mga kaibahan ng binary name.

Kung mayroon ka na sa lahat ng kinakailangang mga dependecies, maaari ka nang magpatuloy at kumuha ng pinakabagong tagged na release tarball mula sa iilang mga lugar. Maaari mo itong makuha sa kernel.org na site, sa https://www.kernel.org/pub/software/scm/git, o sa mirror na nasa GitHub na website, sa https://github.com/git/git/releases. Karaniwang mas malinaw kung ano ang pinakabagong bersyon sa GitHub na pahina, ngunit ang kernel.org na pahina ay mayroon ding mga release signatures kung gusto mong i-verify ang iyong download.

Pagkatapos, ay mag-compile at mag-install:

$ tar -zxf git-2.0.0.tar.gz
$ cd git-2.0.0
$ make configure
$ ./configure --prefix=/usr
$ make all doc info
$ sudo make install install-doc install-html install-info

Pagkatapos magawa ito, maaari mo ring kunin ang Git sa Git mismo para sa mga updates:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
scroll-to-top