Git
Chapters ▾ 2nd Edition

7.15 Mga Git na Kasangkapan - Buod

Buod

Ikaw ay makakita ng bilang ng advanced na mga kasangkapan na nagpapahintulot sa iyo na manipulahin ang iyong mga commit at staging na lawak na mas tumpak. Kapag napansin mo ang mga isyu, ikaw ay dapat na madaling malaman kung anong commit ang pinakilala sa kanila, kailan, at sa kung sino. Kung gusto mong gamitin ang mga subproject, matutunan mo kung paano mabigyan ang mga kinakailangan. Sa puntong ito, dapat mong magawa ang karamihan sa mga bagay sa Git na kailangan mo sa command line sa araw-araw at kumportable sa paggawa nito.

scroll-to-top