Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.3 Git sa Server - Ang paglikha ng iyong Pampublikong Susi ng SSH

Ang paglikha ng iyong Pampublikong Susi ng SSH

Maraming mga server sa Git ang nagpapatunay gamit ang pampublikong susi ng SSH. Upang makapagbigay ng pampublikong susi, bawat user sa iyong sistema ay dapat maglikha ng isa kung wala pa silang nalikha. Ang proseso na ito ay pareho sa iba’t ibang mga operating system. Una, dapat mong suriin upang masigurado na wala ka pang susi. Bilang default, ang susi sa SSH ng gumagamit ay nakaimbak sa ~/.ssh na direktorya ng gumagamit. Madali mo lamang masuri upang makita kung mayroon ka ng susi sa pamamagitan ng pagpunta sa direktoryo at pag-lista sa mga nilalaman:

$ cd ~/.ssh
$ ls
authorized_keys2  id_dsa       known_hosts
config            id_dsa.pub

Naghahanap ka para sa isang pares ng mga file na pinagalan katulad ng id_dsa o id_rsa at isang tumugmang file na may karugtong na .pub. Ang .pub na file ay ang iyong pampublikong susi, at ang ibang file ang iyong pribadong susi. Kung wala ka nitong mga file (o wala kahit isang .ssh` na direktorya), maaari kang maglikha sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa programang ssh-keygen, kung saan ay ibinigay kasama sa SSH na pakete sa Linux/Mac na mga sistema at kasama ng Git para sa Windows:

$ ssh-keygen
Lumilikha ng pampubliko/pribadong rsa na pares ng susi.
Ilagay ang file kung saan i-save ang susi (/home/schacon/.ssh/id_rsa):
Nalikha na direktorya '/home/schacon/.ssh'.
Ilagay ang passphrase (walang laman para sa walang passphrase):
Ilagay ang parehong passphrase muli:
Ang iyong pagkakakilanlan ay na-save sa /home/schacon/.ssh/id_rsa.
Ang iyong pampublikong susi ay na-save sa /home/schacon/.ssh/id_rsa.pub.
Ang key fingerprint ay:
d0:82:24:8e:d7:f1:bb:9b:33:53:96:93:49:da:9b:e3 schacon@mylaptop.local

Kinukumpirma muna nito kung asa mo gusto i-save ang susi (.ssh/id_rsa), sunod ay magtatanong ito ng dalawang beses para sa isang passphrase, na kung saan ay maaari mong iiwan na bakante kung ayaw mo mag-type ng isang password kapag ginamit mo ang key.

Ngayon, ang bawat gumagamit na ginawa ito ay dapat ipadala ang kanilang pampublikong susi sayo o sinuman ang namamahala sa server ng Git (sa pag-aakala na ikaw ay gumagamit ng isang SSH server na setup na nangangailangan ng mga pampublikong susi). Ang kailangan lamang nila gawin ay kopyahin ang nilalaman ng .pub na file at i-email ito. Ang mga pampublikong susi ay mukhang ganito:

$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAklOUpkDHrfHY17SbrmTIpNLTGK9Tjom/BWDSU
GPl+nafzlHDTYW7hdI4yZ5ew18JH4JW9jbhUFrviQzM7xlELEVf4h9lFX5QVkbPppSwg0cda3
Pbv7kOdJ/MTyBlWXFCR+HAo3FXRitBqxiX1nKhXpHAZsMciLq8V6RjsNAQwdsdMFvSlVK/7XA
t3FaoJoAsncM1Q9x5+3V0Ww68/eIFmb1zuUFljQJKprrX88XypNDvjYNby6vw/Pb0rwert/En
mZ+AW4OZPnTPI89ZPmVMLuayrD2cE86Z/il8b+gw3r3+1nKatmIkjn2so1d01QraTlMqVSsbx
NrRFi9wrf+M7Q== schacon@mylaptop.local

Para sa malalim na tutoryal sa paglikha ng SSH na susi sa maramihang mga operating system, tingnan ang gabay sa GitHub tungkol sa SSH na mga susi sa https://help.github.com/articles/generating-ssh-keys.

scroll-to-top