Git
Chapters ▾ 2nd Edition

9.3 Ang Git at iba pang mga Sistema - Buod

Buod

Kailangan mong maging kumportable sa paggamit ng Git bilang isang kliyente para sa ibang version-control na mga sistema, o sa pag-import ng halos anumang umiiral na repositoryo patungo sa Git nang hindi nawawalan ng datos. Sa susunod na kabanata, sasakupin natin ang hilaw na mga panloob ng Git upang maaari kang gumawa ng bawat isang byte, kung kakailanganin.

scroll-to-top