Git
Chapters ▾ 2nd Edition

3.7 Pag-branch ng Git - Buod

Buod

Nasakop natin ang batayan ng pag-branch at pag-merge sa Git. Ikaw ay dapat kumportable na sa paggawa at pagpapalit ng bagong mga branch, pagpapalit ng mga branch at pag-merge ng lokal na mga branch nang magkasabay. Ikaw ay dapat ding maaaring magbahagi ng iyong mga branch sa pamamagitan ng pag-push sa mga ito sa isang ibinahaging server, ang pagtatrabaho kasama ang iba sa ibinahaging mga branch at pagre-rebase ng iyong mga branch bago sila maibahagi. Susunod, sasakupin natin ang kung ano ang iyong kakailanganin upang magpatakbo ng iyong sariling Git na repository-hosting na server.

scroll-to-top