Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.8 Appendix C: Mga Kautusan ng Git - Patching

Patching

Ang ilang mga utos sa Git ay nakasentro sa konsepto ng pag-iisip ng mga commit sa mga tuntunin ng mga pagbabago na ipinakilala nila, na tila ang serye ng commit ay isang serye ng mga patch.

Ang mga utos na ito ay tumutulong sa iyo na pamahalaan ang iyong mga branch sa ganitong paraan.

git cherry-pick

Ang git cherry-pick na utos ay ginagamit upang gawin ang pagbabago na ipinakilala sa isang solong Git na commit at subukan na muling ipakilala ito bilang isang bagong commit sa kasalukuyang branch. Maaari itong maging kapaki-pakinabang upang gumamit lamang ng isa o dalawang mga commit mula sa isang branch na paisa-isa sa halip na pagsasama sa branch na kukuha sa lahat ng mga pagbabago.

Ang Cherry picking ay inilarawan at ipinakita sa Rebasing and Cherry-Picking Workflows.

git rebase

Ang git rebase na utos ay karaniwang isang awtomatikong cherry-pick. Tinutukoy nito ang isang serye ng mga commit at pagkatapos ay i-cherry-pick ang mga ito nang isa-isa sa parehong pagkakasunud-sunod sa iba pang lugar.

Ang pag-rebase nito ay tinalakay ang detalye sa Pag-rebase, kabilang ang pagtalakay sa mga collaborative na isyu na kasangkot ang mga pag-rebase sa mga branch na pampubliko na.

Ginagamit namin ito sa pagsasagawa sa isang halimbawa ng paghahati ng iyong kasaysayan sa dalawang magkahiwalay na mga repositoryo sa Pagpapalit, ginagamit din ang --onto na flag.

Tinalakay namin ang isang pagsalungat sa merge sa panahon ng pag-rebase sa Rerere.

Ginagamit din namin ito sa isang interactive na pag-script sa mode sa pamamagitan ng -i na opsyon sa Pagbabago sa Maramihang Commit na mga Mensahe.

git revert

Ang git revert na utos ay sa totoo lang ay isang kabaliktaran ng git cherry-pick. Lumilikha ito ng isang bagong commit na nalalapat ang eksaktong kabaligtaran ng pagbabago na ipinakilala sa commit na iyong tina-target, sa makatuwid ang pagbawi o pagbabalik nito.

Ginamit namin ito sa Ibaliktad ang commit para ibalik ang pagsanib ng commit.

scroll-to-top