Git
Chapters ▾ 2nd Edition

8.5 Pag-aangkop sa Sariling Pangangailagan ng Git - Buod

Buod

Tinalakay namin ang karamihan sa mga pangunahing paraan na maaari mong i-angkop sa sariling pangangailagan ang iyong Git na kliyente at server upang pinakamahusay na magkasya ang iyong workflow at mga proyekto. Natutunan mo ang tungkol sa lahat ng uri ng mga setting ng pagsasaayos, mga katangian na nakabatay sa file, at mga hook ng kaganapan, at gumawa ka ng halimbawa ng server na nagpapatupad ng patakaran.

Sa ngayon dapat makagawa kana ng Git na magkasya ang halos anumang workflow na maari mong maisip.

scroll-to-top