Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.8 Pagsisimula - Buod

Buod

Dapat mayroon kanang pangunahing pag-uunawa kung ano ang Git at paano ito kakaiba mula sa kahit na anong sentralisadong mga sistema ng taga-kontrol ng bersyon na maaaring nagamit mo na sa nakaaraan. Ngayon, dapat ka na rin magkaroon ng gumagana na bersyon ng Git sa iyong sistema na ini-setup gamit ang iyong personal na pagkakakilanlan. Oras na para matuto ka ng iilang pangunahing kaalaman sa Git.

scroll-to-top