Git
Chapters ▾ 2nd Edition

10.5 Mga Panloob ng GIT - Ang Refspec

Ang Refspec

Sa buong aklat na ito, ginamit namin ang simpleng pagmapa mula sa remote na mga branch patungo sa mga lokal na reperensiya, ngunit maaring maging mas komplikado ang mga ito. Ipagpalagay na sumunod ka sa mga huling pares na mga seksyon at nakagawa ng isang maliit na lokal na Git na repositoryo, at ngayon ay nais magdagdag ng remote nito:

$ git remote add origin https://github.com/schacon/simplegit-progit

Ang pagpapatakbo ng utos na nasa ibabaw ay magdaragdag ng seksyon sa .git/config na file ng iyong repositoryo, na tumutukoy sa pangalan ng remote (origin), ang URL ng remote na repositoryo, at ang refspec na gagamitin para sa pagkuha:

[remote "origin"]
	url = https://github.com/schacon/simplegit-progit
	fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*

Ang format ng refspec ay, una, ang opsyonal na +, sinusundan ng <src>:<dst>, kung saan ang <src> ay ang pattern para sa mga reperensiya sa remote na bahagi at <dst> ay kung saan ang mga reperensiya ay susubaybayan nang lokal. Ang + ay nagsasabi sa Git na i-update ang reperensiya kahit na ito ay hindi isang mabilis na pasulong.

Sa default na kaso na awtomatikong isinulat ng isang git remote add na utos, kinukuha ng Git ang lahat ng mga reperensiya sa ilalim ng mga refs/heads/ sa server at sinusulat ito sa refs/remotes/origin/ nang lokal. Kaya, kung mayroong isang master na branch sa server, maaari mong ma-access ang log ng branch na iyon nang lokal gamit ang alinman sa mga sumusunod:

$ git log origin/master
$ git log remotes/origin/master
$ git log refs/remotes/origin/master

Lahat ng mga ito ay magkatumbas, sapagkat pinapalawak ng Git ang mga ito sa refs/remotes/origin/master.

Kung nais mong kunin ng Git ang master na branch lang sa bawat pagkakataon, at hindi lahat ng ibang mga branch sa remote na server, maari mong baguhin ang linya ng pagkuha upang sumangguni sa branch na iyon lamang:

fetch = +refs/heads/master:refs/remotes/origin/master

Ito ay default lamang na refspec para sa git fetch para sa remote na iyon.

Kung nais mong gawin ang isang beses lamang na pagkuha, maaari mo ring tukuyin ang partikular na refspec sa command line. Upang kunin ang master na branch sa remote patungo sa origin/mymaster nang lokal, maaring patakbuhin ang:

$ git fetch origin master:refs/remotes/origin/mymaster

Maaring ring magtukoy ng maraming mga refspecs. Sa command line, maaari mong kunin ang ilang mga branch tulad nito:

$ git fetch origin master:refs/remotes/origin/mymaster \
	 topic:refs/remotes/origin/topic
From git@github.com:schacon/simplegit
 ! [rejected]    master   -> origin/mymaster (non fast forward)
 * [new branch]   topic   -> origin/topic

Sa kasong ito, ang master na branch na pull ay tinanggihan dahil hindi ito nakalista bilang mabilis na pasulong na reperensiya. Maari mo itong sapawan sa pamamagitan ng pagdagdag ng + sa unang bahagi ng refspec.

Maaari mo ring tukuyin ang maramihang mga refspec sa iyong configuration file para sa pagkuha. Kung nais mong palaging kunin ang master at experiment na mga branch mula sa origin na remote, idagdag ang dalawang linya:

[remote "origin"]
	url = https://github.com/schacon/simplegit-progit
	fetch = +refs/heads/master:refs/remotes/origin/master
	fetch = +refs/heads/experiment:refs/remotes/origin/experiment

Hindi mo maaring gamiting ang bahagyang globs sa pattern, kaya’t ito ay hindi wasto:

fetch = +refs/heads/qa*:refs/remotes/origin/qa*

Gayunpaman, maaari mong gamitin ang mga namespace (o mga direktoryo) upang magawa ang isang bagay tulad nito. Kung mayroon kang koponan ng QA na nagpu-push ng serye ng mga branch, at nais mong kunin ang master na branch at alinman sa mga branch ng koponan ng QA ngunit wala ng iba, maari mong gamiting ang config na seksyon tulad nito:

[remote "origin"]
	url = https://github.com/schacon/simplegit-progit
	fetch = +refs/heads/master:refs/remotes/origin/master
	fetch = +refs/heads/qa/*:refs/remotes/origin/qa/*

Kung mayroon kang isang kumplikadong proseso ng daloy ng trabaho na may isang koponan ng QA na nagpu-push ng mga branch, mga developer na nagpu-push ng mga branch, at mga koponon ng mga pagsasama-sama na nagpu-push at nakikipagtulungan sa mga remote na branch, maari mo itong i-namespace ng madali sa ganitong paraan.

Pag-push Ng Mga Refspec

Maganda na maaari mong makuha ang mga naka-namespace na mga reperensiya sa ganyang paraan, ngunit paano ba kinukuha ng QA na koponan ang kanilang mga branch sa isang qa/ na namespace sa simula pa lamang? Maari mong gawin yan sa pamamagitan ng paggamit ng refspecs sa pag-push.

Kung nais ng koponan ng QA na i-push ang master na branch patungo sa qa/master sa remote na server, maaring nilang patukbuhin ang

$ git push origin master:refs/heads/qa/master

Kung gusto nila itong awtomatikong patakbuhin ng Git sa tuwing pinapatakbo ang git push origin, maari silang magdagdag ng push na halaga sa kanilang config na file:

[remote "origin"]
	url = https://github.com/schacon/simplegit-progit
	fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
	push = refs/heads/master:refs/heads/qa/master

Sa uulitin, ito ay magiging dahilan na ang git push origin ay ipu-push ang lokal na master na branch patungo sa remote na qa/master na branch nang default.

Pagtanggal Ng Mga Reperensiya

Maari mo ring gamitin ang refspec upang tanggalin ang mga reperensiya mula sa remote na server sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng tulad nito:

$ git push origin :topic

Dahil ang refspec ay <src>:<dst>, sa pamamagitan ng pagtanggal ng <src> na bahagi, ito ay nagsasabi na gawing ang topic na branch sa remote na wala, na tinatanggal ito.

O maaari mong gamitin ang mas bagong syntax (magagamit mula sa Git v1.7.0):

$ git push origin --delete topic
scroll-to-top