Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.7 Dodatek C: Ukazi Git - Razhroščevanje

Razhroščevanje

Git ima nekaj ukazov, ki se uporabljajo za odpravljanje napak v vaši kodi. To sega od ugotavljanja, kje je bilo nekaj uvedeno, do ugotavljanja, kdo je to uvedel.

git bisect

Orodje git bisect je neverjetno uporabno za odpravljanje napak in se uporablja za ugotavljanje, katera potrditev je prva povzročila napako ali težavo, s samodejnim binarnim iskanjem.

V celoti je opisano v Dvojiško iskanje in je omenjeno samo v tem razdelku.

git blame

Ukaz git blame označuje vrstice katere koli datoteke s potrditvijo, ki je bila zadnja, ki je uvedla spremembo v vsako vrstico datoteke, in kdo je ta potrditev ustvaril. To je koristno, da najdete osebo, ki jo lahko povprašate po dodatnih informacijah o določenem delu svoje kode.

Opisan je v razdelku Anotacija datotek in se omeni samo v tem razdelku.

git grep

Ukaz git grep vam lahko pomaga najti kateri koli niz ali redni izraz v kateri koli datoteki vaše izvorne kode, tudi v starejših različicah vašega projekta.

Opisan je v razdelku Git grep in se omeni samo v tem razdelku.

scroll-to-top