Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A2.5 Dodatek B: Vdelava Gita v vašo aplikacijo - Dulwich

Dulwich

Obstaja tudi čistopisna Pythonova implementacija Gita — Dulwich. Projekt gostuje na https://www.dulwich.io/. Njegov cilj je ponuditi vmesnik do repozitorijev Git (lokalnih in oddaljenih), kateri ne uporablja neposrednega klica h Gitu, temveč namesto tega uporablja čistopisni Python. Vendar ima pa tudi izbirne razširitve C, ki bistveno izboljšajo delovanje.

Dulwich sledi načrtovanju Git in loči dve osnovni ravni API-ja: napeljavo in keramiko.

Tukaj je primer uporabe nižje ravni API-ja za dostop do sporočila zadnje potrditve:

from dulwich.repo import Repo
r = Repo('.')
r.head()
# '57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15'

c = r[r.head()]
c
# <Commit 015fc1267258458901a94d228e39f0a378370466>

c.message
# 'Add note about encoding.\n'

Za izpis dnevnika potrditev z uporabo visoko nivojskega API-ja lahko uporabite:

from dulwich import porcelain
porcelain.log('.', max_entries=1)

#commit: 57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15
#Author: Jelmer Vernooij <jelmer@jelmer.uk>
#Date:   Sat Apr 29 2017 23:57:34 +0000

Nadaljnje branje

Dokumentacija API, vodniki in mnogo primerov, kako izvesti določena opravila z Dulwichom, so na voljo na uradni strani https://www.dulwich.io.

scroll-to-top