Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.6 Dodatek C: Ukazi Git - Pregled in primerjava

Pregled in primerjava

git show

Ukaz git show lahko prikaže objekt Gita na preprost in človeku berljiv način. Običajno bi ga uporabili za prikaz informacij o oznaki ali potrditvi.

Prvič ga uporabimo za prikaz informacij o anotiranih oznakah v razdelku Anotirane oznake.

Kasneje smo ga precej uporabljali v razdelku Izbira revizije za prikaz potrditev, do katerih pridemo z različnimi izbirami revizij.

Ena od bolj zanimivih stvari, ki jih naredimo z git show, je v razdelku Ročno ponovno združevanje datotek, kjer izvlečemo vsebino določenih datotek iz različnih stopenj med konfliktom združevanja.

git shortlog

Ukaz git shortlog se uporablja za povzetek izhoda ukaza git log. Uporablja veliko istih možnosti kot ukaz git log, vendar namesto naštevanja vseh potrditev prikaže povzetek potrditev razvrščenih po avtorju.

V razdelku Kratek dnevnik (angl. shortlog) smo pokazali, kako ga uporabiti za ustvarjanje lepega dnevnika sprememb.

git describe

Ukaz git describe se uporablja za karkoli, kar se razreši v potrditev in proizvede niz, ki je bolj čitljiv za človeka in se ne bo spremenil. To je način, kako dobiti opis potrditve, ki je tako nedvoumna kot SHA-1 potrditve, vendar bolj razumljiv.

Ukaz git describe smo uporabili v razdelkih Ustvarjanje številke gradnje in Priprava izdaje, da smo dobili niz za poimenovanje naše datoteke za izdajo.

scroll-to-top