Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.11 Dodatek C: Ukazi Git - Administracija

Administracija

Če upravljate repozitorij Git ali morate nekaj popraviti na velik način, Git ponuja številne upravljavske ukaze, ki vam lahko pomagajo.

git gc

Ukaz git gc sproži »sproščanje pomnilnika« (angl. garbage collection) v vašem repozitoriju, odstranjuje nepotrebne datoteke iz vaše zbirke podatkov in preostale datoteke združi v bolj učinkovit format.

Ta ukaz običajno zažene v ozadju, lahko pa ga zaženete ročno, če želite. Nekaj primerov tega je v razdelku Vzdrževanje.

git fsck

Ukaz git fsck se uporablja za preverjanje notranje zbirke podatkov za težave ali neskladnosti.

To smo uporabili samo hitro enkrat v razdelku Obnovitev podatkov, da smo poiskali viseče objekte.

git reflog

Ukaz git reflog pregleda dnevnik, kje so bile glave vaših vej med delom, da najdete potrditve, ki ste jih morda izgubili s spreminjanjem zgodovine.

Ta ukaz smo obravnavali predvsem v Kratka imena reflog, kjer smo prikazali normalno uporabo in kako z uporabo git log -g videti enake informacije kot v izpisih git log.

Prav tako smo prikazali praktičen primer obnavljanja takšne izgubljene veje v Obnovitev podatkov.

git filter-branch

Ukaz git filter-branch se uporablja za prepisovanje veliko potrditev v skladu z določenimi vzorci, kot so odstranjevanje datoteke povsod ali filtriranje celotnega repozitorija v eno podmapo za izvleček projekta.

V Odstranjevanje datoteke iz vsake potrditve smo pojasnili ukaz in raziskali več različnih možnosti, kot so --commit-filter, --subdirectory-filter in --tree-filter.

V Git-p4 smo ga uporabili za popravilo uvoženih zunanjih repozitorijev.

scroll-to-top