Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.3 Dodatek A: Git v drugih okoljih - Git v Visual Studio Code

Git v Visual Studio Code

Visual Studio Code ima vgrajeno podporo za Git. Zahtevana je namestitev Git različice 2.0.0 (ali novejše).

Glavne funkcije so:

 • Na robu lahko vidite razliko v datoteki, ki jo urejate.

 • Git Status Bar (spodaj levo) prikazuje trenutno vejo, kazalnike nečistosti, vhodne in izhodne potrditve.

 • Najpogostejše operacije Git lahko izvajate neposredno iz urejevalnika:

  • Inicializacija repozitorija.

  • Kloniranje repozitorija.

  • Ustvarjanje vej in oznak.

  • Spremembe daste v področje priprave in potrdite.

  • Potisnete/povlečete/sinhronizirate z oddaljeno vejo.

  • Reševanje konfliktov med različicami.

  • Prikazovanje razlik.

 • Z razširitvijo lahko tudi obvladujete zahtevke potegov GitHub: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-pull-request-github.

Uradna dokumentacija je na voljo tukaj: https://code.visualstudio.com/docs/sourcecontrol/overview.

scroll-to-top