Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.8 Dodatek C: Ukazi Git - Popravljanje

Popravljanje

Nekaj ukazov v Gitu se osredotoča na zasnovo razmišljanja o potrditvah glede na spremembe, ki jih uvajajo, kot da bi bile serija potrditev serija popravkov. Ti ukazi vam pomagajo upravljati veje na ta način.

git cherry-pick

Ukaz git cherry-pick se uporablja za jemanje spremembe, uvedene v eni potrditvi Gita, in jo poskuša ponovno uvesti kot novo potrditev na veji, na kateri trenutno delate. To je lahko koristno, če želite vzeti samo eno ali dve potrditvi iz veje posamezno, namesto da bi združili celotno vejo, ki vključuje vse spremembe.

Postopek izbire najboljšega (angl. cherry picking) je opisan in prikazan v Poteki dela ponovnega baziranja in izbire najboljšega.

git rebase

Ukaz git rebase je v bistvu avtomatizirana funkcija cherry-pick. Določi serijo potrditev in jih nato posamično po najbolje izbranih ponovno uvede drugje v istem vrstnem redu.

Postopek ponovnega baziranja je podrobno opisan v razdelku Ponovno baziranje in vključuje tudi obravnavo težav sodelovanja, ki nastanejo pri ponovni uvedbi vej, ki so že javne.

V praksi ga uporabljamo med primerom razdelitve zgodovine na dva ločena repozitorija v razdelku Zamenjava, kjer uporabljamo tudi zastavico --onto.

V razdelku Rerere smo se srečali s konfliktom združevanja med postopkom ponovnega baziranja.

Prav tako smo ga uporabili v interaktivnem načinu skriptiranja z možnostjo -i v razdelku Spreminjanje več sporočil potrditev.

git revert

Ukaz git revert je v bistvu obraten od git cherry-pick. Ustvari novo potrditev, ki uporabi natančno nasprotno spremembo, kot je bila vpeljana v izbrani potrditvi, v bistvu pa jo razveljavi ali povrne nazaj.

Uporabili smo ga v Preklicane potrditve, da smo razveljavili potrditev združevanja.

scroll-to-top