Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.9 Bijlage C: Git Commando’s - Email

Email

Veel Git projecten, inclusief Git zelf, worden volledig onderhouden via mail-lijsten. Git heeft een aantal gereedschappen ingebouwd gekregen die helpen dit proces eenvoudiger te maken, van het genereren van patches die je eenvoudig kunt mailen tot het toepassen van deze patches vanuit een email-box.

git apply

Het git apply commando past een patch toe die met het git diff of zelfs met het GNU diff commando is gemaakt. Dit is vergelijkbaar met wat het patch commando zou kunnen doen met een paar kleine verschillen.

We laten het gebruik zien en de omstandigheden waarin je het zou kunnen toepassen in Patches uit e-mail toepassen.

git am

Het git am commando wordt gebruikt om patches toe te passen vanuit een email inbox, en specifiek een die volgens mbox is geformatteerd. Dit is handig voor het ontvangen van patches via email en deze eenvoudig op je project toe te passen.

We hebben de workflow en gebruik rond git am behandeld in Een patch met am toepassen inclusief het gebruik van de --resolved, -i en -3 opties.

Er zijn ook een aantal hooks die je kunt gebruiken als hulp in de workflow rond git am en ze worden allemaal behandeld in E-mail workflow hooks.

We hebben het ook gebruikt om GitHub Pull Request wijzigingen die als patch zijn geformatteerd toe te passen in Email berichten.

git format-patch

Het git format-patch commando wordt gebruikt om een reeks van patches te generen in mbox formaat die je kunt gebruiken om ze correct geformatteerd naar een mail lijst te sturen.

We behandelen een voorbeeld van een bijdrage leveren aan een project met gebruik van het git format-patch tool in Openbaar project per e-mail.

git imap-send

Het git imap-send commando zendt een mailbox gegenereerd met git format-patch naar een IMAP drafts folder.

We behandelen een voorbeeld van het bijdragen aan een project door het sturen van patches met de git imap-send tool in Openbaar project per e-mail.

git send-email

Het git send-email commando wordt gebruikt om patches via email te sturen die zijn gegenereerd met git format-patch.

We behandelen een voorbeeld van het bijdragen aan een project door het sturen van patches met het git send-email tool in Openbaar project per e-mail.

git request-pull

Het git request-pull commando wordt eenvoudigweg gebruikt om een voorbeeld bericht te genereren om naar iemand te mailen. Als je een branch hebt op een publieke server en iemand wilt laten weten hoe deze wijzigingen kunnen worden geïntegreerd zonder de patches via email te versturen, kan je dit commando aanroepen en de uitvoer sturen naar de persoon die je de wijzigingen wilt laten pullen.

We laten het gebruik van git request-pull om een pull message te laten genereren in Gevorkt openbaar project.

scroll-to-top