Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.3 Bijlage A: Git in andere omgevingen - Git in Visual Studio Code

Git in Visual Studio Code

Visual Studio Code heeft geintegreerde git ondersteuning. Je moet git 2.0.0 (of nieuwer) geinstalleerd hebben.

De hoofdkenmerken zijn:

 • Zie de diff van het bestand dat je aan het bewerken bent in de goot.

 • De Git Status Bar (links onder) laat de huidige branch, wijziging indicatoren, inkomende en uitgaande commits zien.

 • Je kunt de meest voorkomende git operaties vanuit de editor doen:

  • Initialiseer een repository.

  • Kloon een repository.

  • Maak branches en tags.

  • Stage en commit wijzigingen.

  • Push/pull/synchroniseer met een remote branch.

  • Los merge conflicten op.

  • Bekijk diffs.

 • Met een extensie, kan je ook GitHub Pull Requests behandelen: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-pull-request-github

De officiele documentatie kan hier gevonden worden: https://code.visualstudio.com/Docs/editor/versioncontrol

scroll-to-top