Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.8 شروع به کار - خلاصه

خلاصه

حال باید درک پایه‌ای از اینکه گیت چیست و چه تفاوتی با سایر سیستم‌های کنترل نسخه متمرکز قدیمی دارد داشته باشید. همچنین حالا باید یک نسخه کاری از گیت که با هویت شخصی شما تنظیم شده را روی سیستم خود داشته باشید. اکنون وقت آن رسیده که کمی از مقدمات گیت را فرابگیرید.

scroll-to-top