Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.9 گیت روی سرور - گزینه‌های شخصی ثالث میزبانی شده

گزینه‌های شخصی ثالث میزبانی شده

اگر نمی‌خواهید وارد تمام این فرآیند و کار راه‌اندازی سرور گیت شخصیتان شوید، گزینه‌های معتددی برای میزبانی پروژه گیت خود روی سایت‌های میزبانی اختصاصی خارجی پیش رو دارید. این کار چندین مزایت برای شما دارد: یک سایت میزبانی به طور کلی راه‌اندازی و نصب سریعی دارد و شروع پروژه‌ها روی آن آسان است و هیچ نگه‌داری سرور یا مانیتورینگ در کار نیست. حتی اگر شما سرور داخلی خودتان را نصب و راه‌اندازی کنید، شاید هنوز بخوا‌هید از میزبان‌های عمومی برای پروژه متن-باز خود استفاده کنید – معمولاً اینگونه برای جامعه متن-باز آسان‌تر است تا پروژه را پیدا و شما را در آن یاری کنند.

این روزها، تعداد عظیمی از میزبانی‌های وب دارید که می‌توانید از بین آن یکی را انتخاب کنید که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد. برای دیدن لیستی به روز، صفحه GitHosting بر روی ویکی اصلی گیت را به آدرس https://git.wiki.kernel.org/index.php/GitHosting بررسی کنید.

ما به جزئیات بیشتر استفاده از گیت‌هاب رادر بخش GitHub توضیح خواهیم داد؛ از آنجایی که گیت‌هاب بزرگترین میزبان گیت است و به هر طریقی شاید نیاز داشته باشید تا با پروژه‌هایی که آنجا میزبانی می‌شوند تعامل برقرار کنید،‌ لکن در صورتی که نمی‌خواهید سرور گیت خودتان را راه‌اندازی کنید، هزاران گزینه دیگر برای شما وجود دارد تا از بین آنها انتخاب کنید.

scroll-to-top