Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.6 Úvod - První nastavení systému Git

První nastavení systému Git

Nyní, když máte Git nainstalovaný, budete chtít provést některá uživatelská nastavení jeho prostředí. Nastavení stačí provést pouze jednou — zůstanou zachována i po aktualizacích. Opětovným použitím příkazů můžete nastavení kdykoliv změnit.

Součástí Gitu je nástroj zvaný git config, který vám umožní nastavit konfigurační proměnné ovlivňující všechny stránky toho, jak Git vypadá a jak pracuje. Tyto proměnné mohou být uloženy na třech různých místech:

  1. Soubor /etc/gitconfig: Obsahuje údaje pro každého uživatele systému a pro všechny jejich repozitáře. Zadáte-li příkazu git config parametr --system, pak Git čte a zapisuje konkrétně do tohoto souboru.

  2. Soubor ~/.gitconfig nebo ~/.config/git/config: Patří k vašemu uživatelskému účtu. Čtení a zápis do tohoto souboru zajistíte zadáním parametru --global.

  3. Soubor config v gitovém adresáři (tj. .git/config) repozitáře, který momentálně používáte: Patří konkrétně k tomuto jedinému repozitáři.

Každá úroveň je nadřazená hodnotám úrovně předchozí, takže hodnoty v .git/config převládnou nad hodnotami v /etc/gitconfig.

Ve Windows se soubor .gitconfig hledá v adresáři $HOME[3] (u většiny uživatelů je to C:\Users\$USER[4]). I ve Windows se hledá soubor /etc/gitconfig, který je ale umístěn relativně vůči kořenovému adresáři MSys, tedy vůči místu, do kterého jste se po spuštění instalačního programu rozhodli Git nainstalovat. Pokud používáte Git for Windows verze 2.x nebo novější, existuje i konfigurační soubor na úrovni systému C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Git\config pro Windows XP a C:\ProgramData\Git\config pro Windows Vista a novější. Tento soubor můžete upravovat jen pokud jste správce a to příkazem git config -f <soubor>.

Vaše totožnost

První věcí, kterou byste měli po nainstalování systému Git udělat, je nastavení vašeho uživatelského jména a e-mailové adresy. Je to důležité, protože tuto informaci Git používá pro každý zápis revize (commit) a uvedené údaje se stanou trvalou součástí objektů revize, které budete vytvářet:

$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com

Použijete-li parametr --global, pak také toto nastavení stačí provést pouze jednou. Git bude používat tyto údaje pro všechny operace, které na daném počítači uděláte. Pokud chcete pro konkrétní projekt uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu změnit (přebít), můžete příkaz spustit bez volby --global. V takovém případě je nutné, abyste se nacházeli v adresáři daného projektu.

Mnohé nástroje s grafickým uživatelským rozhraním vám s nastavením při prvním spuštění pomohou.

Váš editor

Nyní, když jste zadali své osobní údaje, můžete nastavit výchozí textový editor, který se použije, když po vás Git bude chtít napsat nějakou zprávu. Pokud jej nenastavíte, použije Git výchozí editor nastavený v systému.

Chcete-li používat jiný textový editor, například Emacs, můžete použít následující příkaz:

$ git config --global core.editor emacs

Chcete-li používat jiný textový editor, například Notepad++, můžete použít následující příkaz:

On a x86 system

$ git config --global core.editor "'C:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -nosession"

On a x64 system

$ git config --global core.editor "'C:/Program Files (x86)/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -nosession"
Note

Vim, Emacs a Notepad++ jsou oblíbené textové editory používané vývojáři v systémech odvozených od Unixu, jako je Linux a OS X, a v systému Window. Pokud žádný z těchto editorů neznáte, měli byste si najít konkrétní instrukce, jak si můžete pro Git váš oblíbený editor nastavit.

Warning

Pokud tak neučiníte, pak vás pravděpodobně velmi zmate, až se některý z nich spustí. V systému Windows to může například vést i k předčasnému ukončení operace Gitu, když bude Git editor spouštět.

Kontrola vašeho nastavení

Chcete-li zkontrolovat vaše nastavení, použijte příkaz git config --list. Git vypíše všechna aktuálně dostupná nastavení:

$ git config --list
user.name=John Doe
user.email=johndoe@example.com
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=auto
color.diff=auto
...

Některé klíče se mohou objevit víckrát, protože Git načítá stejný klíč z různých souborů (například z /etc/gitconfig a z ~/.gitconfig). V takovém případě Git použije poslední hodnotu pro každý unikátní klíč, který vidí.

Zadáním git config <klíč> můžete zkontrolovat, jakou hodnotu bude Git pro konkrétní klíč uvažovat:

$ git config user.name
John Doe
scroll-to-top