Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.1 Mga Pangunahing Kaalaman sa Git - Pagkuha ng Repositoryo ng Git

Kung ikaw ay makakabasa lang ng isang kabanata para makagamit ng Git, dapat ito ang basahin mo. Ang kabanatang ito ay sumasaklaw sa mga pangunahing command na kailangan mong gawin sa mga napakalawak na mga bagay-bagay na iyong paglaanan ng oras sa paggamit ng Git. Sa bandang huli ng kabanatang ito, dapat ay makaka-configure at makaka-initialize ka na ng isang repository, magsimula at magtigil sa pag-track ng mga files, at mag-stage at mag-commit ng mga pagbabago. Amin ding ipapakita sa iyo kung paano i-setup ang Git para isawalang bahala ang mga partikular na mga file at mga pattern ng file, kung paano mabilis at madaling ibalik sa dati ang mga pagkakamali, kung paano mag-browse ng kasaysayan ng iyong proyekto at magtingin sa mga pagbabago sa pagitan ng mga commit, at kung paano mag-push at mag-pull mula sa remote na mga repository.

Pagkuha ng Repositoryo ng Git

Karaniwan kang kumukuha ng repositoryo ng Git sa isa sa mga paraan:

  1. Maaari kang kumuha ng lokal na direktoryo na kasalukuyang hindi sa ilalim ng kontrol ng bersyon, at gawin itong isang repositoryo ng Git , o

  2. Maaari kang mag-clone sa isang umiiral na repositoryo ng Git na nagmula kung saan.

Sa alinmang kaso, nagtapos ka ng isang repositoryo ng Git sa iyong lokal na makina, na handa para sa trabaho.

Pinasimulan ang isang Repositoryo sa isang Umiiral na Direktoryo

Kung ikaw ang mayroong isang direktoryo ng proyekto na kasalukuyang hindi sa ilalim ng kontrol ng bersyon at gusto mong simulan ang pagkontrol gamit ang Git, kailangan mo munang pumunta sa proyektong direktoryo na iyon. Kung hindi mo pa ito nagawa, mukhang may isang kaunting kaibahan depende kung anong sistema ang iyong pinatakbo:

para sa Linux:

$ cd /home/user/my_project

para sa Mac:

$ cd /Users/user/my_project

para sa Windows:

$ cd /c/user/my_project

at i-type:

$ git init

Ito ay lumilikha ng isang bagong sub na direktoryo This creates a new subdirectory na pinangalanan na .git na naglalaman ng lahat ng iyong kinakailangan na mga file ng repositoryo — ang isang skeleton ng repositoryo ng Git. Sa puntong ito, wala sa iyong proyekto ang sinusubaybayan pa. (Tingnan ang Mga Panloob ng GIT para sa karagdagang impormasyon tungkol sa eksakto na kung anong mga file ang naglaman ng .git sa direktoryo na kagagawa mo lang.)

Kung nais mong magsimula ng bersyon-pagkontrol sa umiiral na mga file (sa halip sa isang walang laman na direktoryo), dapat mong marahil magsimula sa pagsubaybay sa mga file na iyon at gawin ang paunang commit. Maaari mong maisasagawa na may ilang git add na mga utos na tumutukoy sa gusto mong subaybayan, na sinusundan ng isang git commit:

$ git add *.c
$ git add LICENSE
$ git commit -m 'initial project version'

Tatalakayin natin kung ano ang ginagawa ng mga utos na ito sa isang minuto lamang. Sa puntong ito, mayroong kang repositoryo ng Git na may sinusubaybayan na mga file at isang paunang commit.

Gumawa ng Kopya sa isang Umiiral na Repositoryo

Kung gusto mong kumuha ng isang kopya sa isang umiiral na repositoryo ng Git — halimbawa, isang proyekto na gusto mong mag-ambag sa — ang utos na iyong kakailanganin ay git clone. Kung ikaw ay pamilyar sa ibang VCS na mga sistema tulad ng Subversion, mapapansin mo na ang utos ay "clone" at hindi "checkout". Ito ay isang importanteng pagkakaiba — sa halip na kumuha lang ng isang gumaganang kopya, ang Git ay tumatanggap ng buong kopya na halos sa lahat ng datos na meron ang server. Bawat bersyon sa bawat file para sa kasaysayan ng proyekto ay hinihila pababa bilang default kapag ikaw ay nagpatakbo ng git clone. Sa makatuwid, kung ang iyong server disk ay ma-corrupt, maaari mong madalas gamitin ang anumang mga clone sa anumang client upang maibalik ang server sa estado na ito ay nai-clone (maaari kang mawalan ng ilang server-panig na mga hook at ganoon, pero lahat ng naka-bersyon na datos ay naroroon — tingnan ang Pagkuha ng Git sa isang Server para sa karagdagang mga detalye).

I-clone mo ang isang repositoryo na may git clone <url>. Halimbawa, kung gusto mong i-clone ang Git linkable library na tinawag na libgit2, magagawa mo ito tula nito:

$ git clone https://github.com/libgit2/libgit2

Lumilikha iyang ng direktoryo na tinatawag na libgit2, sinisimulan ng isang .git na direktoryo sa loob nito, hinihila ang lahat na datos para sa repositoryong iyon, at tinitingnan ang isang gumaganang kopya sa pinakabagong bersyon. Kung pupunta ka sa bago na libgit2 na direktoryo na nilikha lamang, makikita mo na ang mga file ng proyekto doon, ay handa nang magtrabaho o gamitin.

Kung nais mong i-clone ang repositoryo If you want to clone the repository sa isang direktoryo na tinatawag na isang bagay maliban sa libgit2, maaari kang tumukoy na ang susunod na command-line na opsyon:

$ git clone https://github.com/libgit2/libgit2 mylibgit

Ang utos na iyon ay gumagawa ng pareho tulad nong sa huli, pero ang target na direktoryo ay tinatawag na mylibgit.

Ang Git ay mayroong numero sa ibang paglilipat na mga protocol na pwede mong gamitin. Ang nakaraang halimbawa ay gumagamit ng https:// na protocol, ngunit maaari mo ring makita sa git:// o user@server:path/to/repo.git, na ginagamit ang SSH transfer protocol. Pagkuha ng Git sa isang Server ipakilala ang lahat ng magagamit na mga opsyon na ang server ay maaaring mag-setup ng access sa iyong repositoryo ng Git at ang pros at cons ng bawat isa.

scroll-to-top