Git
Chapters ▾ 2nd Edition

7.6 Narzędzia Gita - Przepisywanie historii

Przepisywanie historii

Często, pracując z Gitem możesz chcieć zmienić historię commitów z jakiegoś powodu. Jedną z najlepszych rzeczy w Gitcie jest to, że pozwala on podejmować decyzję w ostatnim możliwym momencie. ożesz zdecydować które pliki idą w których commitach, dokładnie przed commitem przy użyciu przechowalni, możesz zdecydować że nie chciałeś nad czymś teraz pracować przy pomocy schowka, możesz również nadpisać commity które już wprowadziłeś, tak aby wyglądały inaczej. Możesz w ten sposób zmienić kolejność commitów, treść komentarza lub zawartość plików, złączyć lub rozdzielić commity, lub je w całości usunąć – wszystko zanim podzielisz się swoją pracą z innymi.

W tej sekcji, dowiesz się jak wykonać te zadania, tak abyś mógł zorganizować historię commitów w taki sposób w jaki chcesz, przed podzieleniem się tymi zmianami z innymi.

Zmienianie ostatniego commita

Zmienianie ostatniego commita jest chyba najczęstszą rzeczą którą będziesz robił. Często chcesz zrobić jedną z dwóch rzeczy: zmienić treść komentarza, lub zawartość migawki którą właśnie stworzyłeś, poprzez dodanie, zmianę lub usunięcie plików.

Jeżeli chcesz zmienić tylko treść ostatniego komentarza, najprościej wykonać:

$ git commit --amend

Ta komenda uruchomi edytor tekstowy, który będzie zawierał Twój ostatni komentarz gotowy do wprowadzenia zmian. Kiedy zapiszesz i zamkniesz edytor, nowy tekst komentarza nadpisze poprzedni, stając się tym samym Twoim nowym ostatnim commitem.

Jeżeli wykonałeś komendę commit, a potem chcesz zmienić ostatnio zapisaną migawkę przez dodanie lub zmianę plików, być może dlatego że zapomniałeś dodać plik który stworzyłeś, cały proces działa bardzo podobnie. Dodajesz do przechowalni zmiany lub pliki poprzez wykonanie komendy git add na nich, lub git rm na jakimś pliku, a następnie uruchamiasz komendę git commit --ammend, która pobiera obecną zawartość przechowalni i robi z niej nową migawkę do commitu.

Musisz być ostrożny z tymi zmianami, ponieważ wykonywanie komendy ammend, zmienia sumę SHA-1 dla commitu. Działa to podobnie do bardzo małej zmiany bazy (and. rebase) – nie wykonuj komendy amend na ostatnim commicie, jeżeli zdążyłeś go już udostępnić innym.

Zmiana kilku komentarzy jednocześnie

Aby zmienić zapisaną zmianę która jest głębiej w historii, musisz użyć bardziej zaawansowanych narzędzi. Git nie posiada narzędzia do modyfikowania historii, ale możesz użyć komendy rebase, aby zmienić bazę kilku commitów do HEAD z których się wywodzą, zamiast przenosić je do innej. Przy pomocy interaktywnej komendy rebase, możesz zatrzymać się przy każdym commicie przeznaczonym do zmiany i zmienić treść komentarza, dodać pliki, lub cokolwiek zechcesz. Możesz uruchomić komendę rebase w trybie interaktywnym poprzez dodanie opcji -i do git rebase. Musisz wskazać jak daleko chcesz nadpisać zmiany, poprzez wskazanie do którego commitu zmienić bazę.

Na przykład, jeżeli chcesz zmienić 3 ostatnie komentarze, albo jakikolwiek z nich, podajesz jako argument do komendy git rebase -i rodzica ostatniego commita który chcesz zmienić, np. HEAD~2^ lub HEAD~3. Łatwiejsze do zapamiętania może być ~3, ponieważ próbujesz zmienić ostatnie trzy commity; ale zwróć uwagę na to, że tak naprawdę określiłeś cztery ostatnie commity, rodzica ostatniej zmiany którą chcesz zmienić:

$ git rebase -i HEAD~3

Postaraj się zapamiętać, że jest to komenda zmiany bazy – każdy commit znajdujący się w zakresie HEAD~3..HEAD będzie przepisany, bez względu na to, czy zmienisz treść komentarza czy nie. Nie zawieraj commitów które zdążyłeś już wgrać na centralny serwer – takie działanie będzie powodowało zamieszanie dla innych programistów, poprzez dostarczenie alternatywnej wersji tej samej zmiany.

Uruchomienie tej komendy da Ci listę commitów w edytorze tekstowym, podobną do tej:

pick f7f3f6d changed my name a bit
pick 310154e updated README formatting and added blame
pick a5f4a0d added cat-file

# Rebase 710f0f8..a5f4a0d onto 710f0f8
#
# Commands:
# p, pick = use commit
# r, reword = use commit, but edit the commit message
# e, edit = use commit, but stop for amending
# s, squash = use commit, but meld into previous commit
# f, fixup = like "squash", but discard this commit's log message
# x, exec = run command (the rest of the line) using shell
#
# These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
#
# If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
#
# However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
#
# Note that empty commits are commented out

Warto zaznaczyć, że te zmiany są wypisane w odwrotnej kolejności, w stosunku do tej, którą widzisz po wydaniu komendy log. Jeżeli uruchomisz log, zobaczysz coś podobnego do:

$ git log --pretty=format:"%h %s" HEAD~3..HEAD
a5f4a0d added cat-file
310154e updated README formatting and added blame
f7f3f6d changed my name a bit

Zauważ odwrotną kolejność. Interaktywny tryb "rebase" udostępnia Ci skrypt który będzie uruchamiany. Rozpocznie on działanie od zmiany, którą wskazałeś w linii komend (HEAD~3) i odtworzy zmiany wprowadzanie przez każdy z commitów od góry do dołu. Listuje najstarszy na górze, zamiast najnowszego, ponieważ będzie to pierwszy który zostanie odtworzony.

Trzeba zmienić skrypt, aby ten zatrzymał się na zmianie którą chcesz wyedytować. Aby to zrobić, zmień słowo pick na edit przy każdym commicie po którym skrypt ma się zatrzymać. Dla przykładu, aby zmienić tylko trzecią treść komentarza, zmieniasz plik aby wygląda tak jak ten:

edit f7f3f6d changed my name a bit
pick 310154e updated README formatting and added blame
pick a5f4a0d added cat-file

Kiedy zapiszesz zmiany i wyjdziesz z edytora, Git cofnie Cię do ostatniego commita w liście i pokaże linię komend z następującym komunikatem:

$ git rebase -i HEAD~3
Stopped at f7f3f6d... changed my name a bit
You can amend the commit now, with

    git commit --amend

Once you’re satisfied with your changes, run

    git rebase --continue

Te instrukcje mówią dokładnie co zrobić. Napisz:

$ git commit --amend

Zmień treść komentarza i zamknij edytor. Następnie uruchom:

$ git rebase --continue

Ta komenda nałoży dwie pozostałe zmiany automatycznie i po wszystkim. Jeżeli zmienisz pick na edit w większej liczbie linii, możesz powtórzyć te kroki dla każdego commita który zmieniasz. Za każdym razem Git zatrzyma się, pozwoli Ci nadpisać treść za pomocą komendy amend i przejdzie dalej jak skończysz.

Zmiana kolejności commitów

Możesz również użyć interaktywnego trybu "rebase" aby zmienić kolejność lub usunąć commity w całości. Jeżeli chcesz usunąć zmianę opisaną jako "added cat-file", oraz zmienić kolejność w jakiej pozostałe dwie zmiany zostały wprowadzone, możesz zmienić zawartość skryptu rebase z takiego:

pick f7f3f6d changed my name a bit
pick 310154e updated README formatting and added blame
pick a5f4a0d added cat-file

na taki:

pick 310154e updated README formatting and added blame
pick f7f3f6d changed my name a bit

Kiedy zapiszesz zmiany i wyjdziesz z edytora, Git cofnie gałąź do rodzica tych commitów, nałoży 310154e i potem f7f3f6d, a następnie się zatrzyma. W efekcie zmieniłeś kolejność tych commitów i usunąłeś "added cat-file" kompletnie.

Łączenie commitów

Możliwe jest również pobranie kilku commitów i połączenie ich w jeden za pomocą interaktywnego trybu rebase. Skrypt ten pokazuje pomocne instrukcje w treści rebase:

#
# Commands:
# p, pick = use commit
# r, reword = use commit, but edit the commit message
# e, edit = use commit, but stop for amending
# s, squash = use commit, but meld into previous commit
# f, fixup = like "squash", but discard this commit's log message
# x, exec = run command (the rest of the line) using shell
#
# These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
#
# If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
#
# However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
#
# Note that empty commits are commented out

Jeżeli zamiast pick lub edit, użyjesz squash, Git nałoży obie te zmiany i tą znajdującą się przed nimi, i pozwoli Ci na scalenie treści komentarzy ze sobą. Więc, jeżeli chcesz zrobić jeden commit z tych trzech, robisz skrypt wyglądający tak jak ten:

pick f7f3f6d changed my name a bit
squash 310154e updated README formatting and added blame
squash a5f4a0d added cat-file

Kiedy zapiszesz zmiany i opuścisz edytor, Git nałoży wszystkie trzy i przejdzie ponownie do edytora, tak abyś mógł połączyć treści komentarzy:

# This is a combination of 3 commits.
# The first commit's message is:
changed my name a bit

# This is the 2nd commit message:

updated README formatting and added blame

# This is the 3rd commit message:

added cat-file

Kiedy to zapiszesz, otrzymasz jeden commit, który wprowadza zmiany ze wszystkich trzech poprzednich.

Podzielenie commitu

Rozdzielanie commitu cofa jego nałożenie, a następnie część po części dodaje do przechowalni i commituje, tyle razy ile chcesz otrzymać commitów. Na przykład, załóżmy że chcesz podzielić środkową zmianę ze swoich trzech. Zamiast zmiany "updated README formatting and added blame", chcesz otrzymać dwie: "updated README formatting" dla pierwszego, oraz "added blame" dla drugiego. Możesz to zrobić za pomocą komendy rebase -i i skryptu w którym zmienisz instrukcję przy commicie na edit:

pick f7f3f6d changed my name a bit
edit 310154e updated README formatting and added blame
pick a5f4a0d added cat-file

Kiedy zapiszesz zmiany i wyjdziesz z edytora, Git cofnie się do rodzica pierwszego commita z listy, nałoży pierwszą zmianę (f7f3f6d), nałoży kolejną (310154e) i uruchomi konsolę. Tam możesz zrobić reset na kolejnym commicie za pomocą git reset HEAD^, co w efekcie cofnie zmiany i zostawi zmodyfikowane pliki poza przechowalnią. Teraz możesz wskazać zmiany które zostały zresetowane i utworzyć kilka osobnych commitów z nich. Po prostu dodaj do przechowalni i zapisz zmiany, do czasu aż będziesz miał kilka commitów, a następnie uruchom git rebase --continue gdy skończysz:

$ git reset HEAD^
$ git add README
$ git commit -m 'updated README formatting'
$ git add lib/simplegit.rb
$ git commit -m 'added blame'
$ git rebase --continue

Git nałoży ostatnią zmianę w skrypcie (a5f4a0d), a historia będzie wyglądała tak:

$ git log -4 --pretty=format:"%h %s"
1c002dd added cat-file
9b29157 added blame
35cfb2b updated README formatting
f3cc40e changed my name a bit

Ponownie warto zaznaczyć, że ta operacja zmienia sumy SHA-1 wszystkich commitów z listy, upewnij się więc, że żadnego z tych commitów nie wypchnąłeś i nie udostępniłeś w wspólnym repozytorium.

Opcja atomowa: filter-branch

Istnieje jeszcze jedna opcja umożliwiająca nadpisanie historii, której możesz użyć, gdy chcesz nadpisać większą liczbę commitów w sposób który można oprogramować – przykładem tego może być zmiana Twojego adresu e-mail lub usunięcie pliku z każdego commita. Komenda ta to filter-branch i może ona zmodyfikować duże części Twojej historii, nie powinieneś jej prawdopodobnie używać, chyba że Twój projekt nie jest publiczny i inne osoby nie mają zmian bazujących na commitach które zamierzasz zmienić. Może oba być jednak przydatna. Nauczysz się kilku częstych przypadków użycia i zobaczysz co może ta komenda.

Usuwanie pliku z każdego commita

To często występująca sytuacja. Ktoś niechcący zapisać duży plik za pomocą pochopnie wydanej komendy git add ., a Ty chcesz usunąć ten plik z każdego commita. Być może przez pomyłkę zapisałeś plik zawierający hasła, a chcesz upublicznić swój projekt. Komenda filter-branch jest tą, którą prawdopodobnie będziesz chciał użyć, aby obrobić całą historię zmian. Aby usunąć plik nazywający się paddwords.txt z całej Twojej historii w projekcie, możesz użyć opcji --tree-filter dodanej do filter-branch:

$ git filter-branch --tree-filter 'rm -f passwords.txt' HEAD
Rewrite 6b9b3cf04e7c5686a9cb838c3f36a8cb6a0fc2bd (21/21)
Ref 'refs/heads/master' was rewritten

Opcja --tree-filter umożliwia wykonanie jakiejś komendy po każdej zmianie i następnie ponownie zapisuje wynik. W tym przypadku, usuwasz plik passwords.txt z każdej migawki, bez względu na to czy on istnieje czy nie. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie niechcący dodane kopie zapasowe plików stworzone przez edytor, możesz uruchomić coś podobnego do git filter-branch --tree-filter 'rm -f *~' HEAD.

Będziesz mógł obserwować jak Git nadpisuje strukturę projektu i zmiany, a następnie przesuwa wskaźnik gałęzi. Jest to generalnie całkiem dobrym pomysłem, aby wykonać to na testowej gałęzi, a następnie zresetować na twardo (ang. hard reset) gałąź master, po tym jak stwierdzisz że wynik jest tym czego oczekiwałeś. Aby uruchomić filter-branch an wszystkich gałęziach, dodajesz opcję --all.

Wskazywanie podkatalogu jako katalogu głównego

Założymy że zaimportowałeś projekt z innego systemu kontroli wersji, zawierającego niepotrzebne podkatalogu (trunk, tags itp.). Jeżeli chcesz, aby katalog trunk był nowym głównym katalogiem dla wszystkich commitów, komenda filter-branch również to umożliwi:

$ git filter-branch --subdirectory-filter trunk HEAD
Rewrite 856f0bf61e41a27326cdae8f09fe708d679f596f (12/12)
Ref 'refs/heads/master' was rewritten

Teraz Twoim nowym katalogiem głównym w projekcie, jest to, na co wskazywał podkatalog trunk. Git również automatycznie usunie commity, które nie dotyczyły podkatalogu.

Zmienianie adresu e-mail globalnie

Innym częstym przypadkiem jest ten, w którym zapomniałeś uruchomić git config aby ustawić imię i adres e-mail przed rozpoczęciem prac, lub chcesz udostępnić projekt jako open-source i zmienić swój adres e-mail na adres prywatny. W każdym przypadku, możesz zmienić adres e-mail w wielu commitach również za pomocą filter-branch. Musisz uważać, aby zmienić adresy e-mail które należą do Ciebie, użyjesz więc --commit-filter:

$ git filter-branch --commit-filter '
    if [ "$GIT_AUTHOR_EMAIL" = "schacon@localhost" ];
    then
        GIT_AUTHOR_NAME="Scott Chacon";
        GIT_AUTHOR_EMAIL="schacon@example.com";
        git commit-tree "$@";
    else
        git commit-tree "$@";
    fi' HEAD

To obrobi i nadpisze każdy commit, aby zawierał Twój nowy adres. Ze względu na to, że commity zawierają sumę SHA-1 swoich rodziców, ta komenda zmieni wszystkie sumy SHA-1 dla commitów z historii, a nie tylko tych które zawierały zmieniany adres.

scroll-to-top