Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.4 Appendix A: Git в други среди - Git в Eclipse

Git в Eclipse

Eclipse идва с плъгин наречен Egit, който осигурява сравнително пълен интерфейс за изпълнение на Git операции. Достъпът става чрез превключване към Git Perspective (Window > Open Perspective > Other…, и избирате "Git").

EGit средата в Eclipse.
Figure 161. EGit средата в Eclipse.

EGit също така има чудесна документация, достъпна през Help > Help Contents, и след това "EGit Documentation" от списъка.